Home Stay @Feraza

Home Stay@Feraza

1 วันที่คุ้มค่าที่ จะช่วยเติมพลังให้กับคุณ

ด้วย Design ที่โดดเด่นเฉพาะตัว ใช้ปลีกไม้เป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง ทำให้คุณสัมผัสถึง ความรู้สึกถึง การอยู่กับธรรมชาิติอย่างแท้จริง

ฟาร์มแกะที่ใหญ่ที่สุดในสวนผึ้ง

placeholder image

คุณไม่ต้องบินไปไกลถึงนิวซีแลนด์

ด้วยบรรยากาศทุ่งหญ้าและเนินเขาที่สวยงาม อากาศเย็นสบาย พร้อมกับบรรยากาศแห่งทิวเขาตะนาวศรีที่ทอดยาวกั้นเส้นขอบฟ้า พร้อมกับฟาร์มแกะนับร้อยตัว สัมผัสประสบการณ์ที่พิเศษที่ Feraza Farm กับเรา

Feraza Farm’s Facebook


ข่าวสารล่าสุด

เรื่องเล่าจากฟาร์ม Read the Blog
  • รู้จักอำเภอสวนผึ้ง รู้จักอำเภอสวนผึ้งสวนผึ้ง เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตกที่มี ภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ที่ราบต่ำ ลุ่มแม่น้ำแม่กลองอันอุดม แหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด…
  • เรื่องราวสนุกๆ ของแกะ เรื่องราวสนุกๆ ของแกะมีทฤษฎีหลายทฤษฎีที่พยายามจะอธิบายถึงต้นกำเนิดของการเลี้ยงแกะ อย่างไรก็ตามส่วนจะเห็นพร้องกันว่า แกะที่เลี้ยงมีต้นกำเนิดมาจาก แกะมูฟลอน (mouflon) ปัจจุบันพบว่ามีแกะมูฟลอนป่า (wild mouflon)…