Home Stay @Feraza

Home Stay@Feraza

1 วันที่คุ้มค่าที่ จะช่วยเติมพลังให้กับคุณ

ด้วย Design ที่โดดเด่นเฉพาะตัว ใช้ปลีกไม้เป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง ทำให้คุณสัมผัสถึง ความรู้สึกถึง การอยู่กับธรรมชาิติอย่างแท้จริง

ฟาร์มแกะที่ใหญ่ที่สุดในสวนผึ้ง

placeholder image

คุณไม่ต้องบินไปไกลถึงนิวซีแลนด์

ด้วยบรรยากาศทุ่งหญ้าและเนินเขาที่สวยงาม อากาศเย็นสบาย พร้อมกับบรรยากาศแห่งทิวเขาตะนาวศรีที่ทอดยาวกั้นเส้นขอบฟ้า พร้อมกับฟาร์มแกะนับร้อยตัว สัมผัสประสบการณ์ที่พิเศษที่ Feraza Farm กับเรา

Feraza Farm’s Facebook


ข่าวสารล่าสุด

เรื่องเล่าจากฟาร์ม Read the Blog

?????????????????????????????????????????

antivirus software reviews p>…
  • ?????????????????? ????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????????…
  • ?????????????? ?????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????? (mouflon) ??????????????????????????? (wild mouflon)…